Om SMASH

SMASH (Societé Musicae Academique de Schlaag et Hoorn) er en studentorchesterfestival som avholdes en gang i semesteret. Orchestrene i Oslo, Bergen, Trondheim, Ås og Kristiansand veksler på å arrangere festivalen. Lokale og tilreisende studentorchestere samles da for å utveksle erfaringer og for å ha det festlig sammen. I Norge arrangeres ofte SMASH i forbindelse med en studenteruke som UKA eller UKEN. I løpet av en SMASH-helg er det noen faste arrangementer som går igjen:

  • Phanemil, som er en stafettlignende konkurranse der man med orkesterets fane må gjennom en bestemt løype.
  • Pøbb til pøbbrunde (tilfeldig forbipasserende gledes med vakker hornmusikk når man er midt mellom to pøbber).
  • Internkonsert der de forskjellige orkesterne spiller for hverandre og gjerne drar frem et ekstra spesielt nummer for å imponere de andre.

Visste du at

  • Første SMASH ble arrangert i Trondheim høsten 1965.
  • Fanemil ble innført under SMASH i Bergen Høsten 1986.
  • SMASH i Bergen våren 1990 blir kalt det store underskudds-SMASHet, siden 27 kasser øl forsvant sporløst.