Om NASH

Norsk Akademisk Slag et Hornunion (NASH) er en organisasjon som fungerer som bindeledd mellom studentorkestrene rundt omkring i landet. Organisasjonens formål er å fremme et god miljø mellom orkestrene og fungere som støtteledd for arrangører av SMASH.


 

Styret:

Leder :: Lars Martin Myhre (e-post)

  • Mina Haugen
  • Zoe Strimbeck Bazilchuk
  • Sondre Torset
  • Ragnhild Heiene Johansen
  • Sindre Moltu

Skriv til oss