Om NASH

Norsk Akademisk Slag et Hornunion (NASH) er en organisasjon som fungerer som bindeledd mellom studentorchestrene rundt omkring i landet. Organisasjonens formål er å fremme et godt miljø mellom orchestrene og fungere som støtteledd for arrangører av SMASH.


Om SMASH

Societé Musicae Academique de Schlaag et Hoorn (SMASH) er en studentorchesterfestival som avholdes en gang i semesteret. Orchestrene i Oslo, Bergen, Trondheim, Ås og Kristiansand veksler på å arrangere festivalen. Lokale og tilreisende studentorchestere samles da for å utveksle erfaringer og for å ha det festlig sammen. I Norge arrangeres ofte SMASH i forbindelse med en studenteruke som UKA eller UKEN.

I løpet av en SMASH-helg er det noen faste arrangementer som går igjen:

  • Phanemil, som er en stafettlignende konkurranse der man med orchesterets fane må gjennom en bestemt løype.
  • Pøbb til pøbbrunde (tilfeldig forbipasserende gledes med vakker hornmusikk når man er midt mellom to pøbber).
  • Internkonsert der de forskjellige orchesterne spiller for hverandre og gjerne drar frem et ekstra spesielt nummer for å imponere de andre.

Visste du at

  • Første SMASH ble arrangert i Trondheim høsten 1965.
  • Fanemil ble innført under SMASH i Bergen Høsten 1986.
  • SMASH i Bergen våren 1990 blir kalt det store underskudds-SMASHet, siden 27 kasser øl forsvant sporløst.