Om NASH

Norsk Akademisk Slag et Hornunion (NASH) er en organisasjon som fungerer som bindeledd mellom studentorkestrene rundt omkring i landet. Organisasjonens formål er å fremme et god miljø mellom orkestrene og fungere som støtteledd for arrangører av SMASH.


Styret:

Leder ::  Joakim Engeset (e-post)

  • Anders Solås
  • Kristin Raanes Vassdal
  • Tal Getz
  • Yngvild Eggen Holm
  • Sigrid Greiff Elnan

Skriv til oss