1960-tallet

Høst 1965: Trondheim

Tidenes første SMASH ble arrangert i Trondheim.
Utdrag fra Strindens «Man of Might»: Vi var med på å innstifte SMASH (Societe Musique Academique de Slag et Horn) i 1965. Mange er de norske studentmusikanter som har deltatt på dette arrangementet.

Høst 1967: Trondheim

Fra klokka 04:15 den 4. november til kvelden 5. november var det SMASH i Trondheim. Dette var det fjerde SMASHet i rekken. Det var konsert i aulaen, men ikke bryggeribesøk. Derfor ble det ordnet at 500 liter øl ble sendt direkte til Samfundet. Det ryktes om at all trafikk rundt Olav Tryggvasson ble stoppet under opptoget i byen. Fest var det på Strossa.Søndagen gikk til omvisning på Ringve Museum der visstnok ikke så mange deltok.

Deltagende orchestre:

 • Strindens Promenade Orchester
 • Singsaker Øl & Spadserclub
 • Haarn oc Blaese
 • Direksjonsmusikken

Utdrag fra Strindens «Man of Might», et intervju som ble holdt i forkant av Trondheim-SMASH i 1967:

Vi har vært så heldige å få stille et par spørsmål til Presidenten i S.M.A.S.H. Hva med S.M.A.S.H?
Det var en stor glede og ære for meg å bli valgt til Presidenten i bevegelsen, særlig når man tenker på den demokratiske valgordningen som man har. S.M.A.S.H Societé Musikal Academic de Slag & Horn, består i dag av tre orchestra, Medicinsk Paradeorchester, Sindsager Øl & Sp.Kl. Horn-& Bl. Orch (eller noe lignende) og stifteren Strindens Prom. Orch. Det er således Oslo og Trondheim som er de to sentra i Akademisk Blåsekund. Allerede ved neste festival venter vi oss innmeldelser fra Bergen. Denne festival blir som kjendt avhold i Trondheim. Vi vil forsøke å få et storslått arrangement ut av det. De siste S.M.A.S.H avholdt i Oslo har ikke vært helt vellykkede. Spesielt har det vært for lite marsjering og drill.

Savner De noe innen S.M.A.S.H?
Det eneste jeg savner er President-kjeden som Ex-President Bronder har stukket av gårde med. Den freidige Ex-President kan regne med eksklusjon om han ikke snarest oversender dette symbol på presidentverdighet. Dette vil til underretning.

Våren 1968: Bergen

Fra den 9. mars til 11. mars ble det første SMASHet i Bergen arrangert, og det femte SMASHet i rekken. Ved ankomst ble det servert suppe og annen frokost. Etterpå fulgte det en jamsession. Etter å latt Universitetet få nyte musikken litt ble det avholdt Concerto Grosso på Torgalmenningen. Middag ble servert på MEKKA, senere bar det til Boles night club. Soving ble det tilslutt på Hatleberg.

Deltagende orchestre var blandt annet:

 • Strindens Promenade Orchester
 • Corpsus Juris

Høst 1968: Oslo

Den 7. september var det SMASH i Oslo i tradisjonelle former under UKA i Oslo. Dette var det sjette SMASHet i historien. Det var åpning av UKA på Universitetsplassen. Under helgen var det også revy, åpningsball på Fredrikke, bryggeribesøk, spilling på paviljongen, og Beach-party på Huk.

Deltagende orchestre:

 • Strindens Promenade Orchester
 • Medicinsk Paradeorchester
 • Direksjonsmusikken?

Høst 1969: Trondheim

Det ble arrangert SMASH i Trondheim 8. november 1969. Et spørsmål som kom opp var «Er SMASH død?».

Deltagende orchestre:

 • Strindens Promenade Orchester
 • Direksjonsmusikken

Utdrag fra Strindens «Men of Might»:
Sjefens budskap Det har vært sterk intern diskusjon angående SMASH, og de argumenter som har vært ført i marken for en fullstendig omlegning er sterke. Vi er av miljø- og festmessige hensyn ikke interessert i å arrangere et guttemusikkstevne, heller ikke har vi de økonomiske ressurser som kreves for å gjennomføre mammutprosjekter som de vi har vært med på i Oslo og Bergen. Vi forbeholder oss altså retten til å arrangere et SMASH med en ny vri. Forhåpentligvis vil vi kunne gjennomføre et program uten å måtte innskrenke deltagerantallet. Det må bli slutt på landsstevne for de overdrevent spillekåte og notebundne studentguttemusikanter.

Hva er SMASH?
SMASH er mer eller mindre regelmessige «stevner» mellom studentmusikanter. Hva er studentmusikanter? Studentmusikanter er studenter som har glimt i øyet, som har litt feeling for musikk, som har sans for kosen i ubetydelige ting – som er mottagelig for stemninger i god musikk og som kan gi stemninger til dårlig musikk. – Dessuten spiller de på horn.
(…) Hva er basispromille? Det er en liten inspirasjonsvekker for en studentmusikant, eventuelt en basisstemning. Har alle studentmusikanter basispromille? – Noen har bare promille. De er ofte jurister. – De skremmer vettet av en stakkars blåveis hvis de blåser på horn. Hva har SMASH med dette å gjøre? Det er for mye promille og for lite basispromille i SMASH. Hva skal man gjøre med SMASH? Plukke blåveis, og pleie basispromille, – senn kan man bliva missionær – for: solen, den går upp och ner. Basispromiller i alle land – foren eder! Av: E. SÆBØ. Ex-president.